tjänster för privatpersoner

Iscella Städ & Servicecenter erbjuder städ & servicetjänster till privatpersoner vilket ger rätt till RUT-avdrag. Städtiden baseras på storleken på ytan som ska rengöras samt önskade arbetsmoment  för att säkerhetställa att vi har tillräckligt med tid för att slutföra upppdraget med högsta standard av kvalitet och effektivitet.